Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

програми

 

 

               Комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І - ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою».

             Скорочена назва закладу: КЗ ЛОР «НРЦ І-ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою».

             Юридична адреса Центру: вул. Івасюка, 10, м. Червоноград, 80100,  телефон/факс: 0(249) 3-62-40.

 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І - ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою» (далі - Центр) є у спільній власності територіальних громад Львівської області.

Засновником Центру є Управління майном спільної власності Львівської обласної ради, яке діє від імені власника - Львівської обласної ради.

Центр підпорядковується Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, який здійснює керівництво, фінансування Центру, визначає форму контролю за станом навчально-виховного, корекційного та реабілітаційного процесів, здійснює матеріально-технічне забезпечення; призначає та звільняє педагогічних працівників Центру, за поданням директора.

У своїй діяльності Центр керується Конвенцією ООН «Про права дитини», Конституцією України, чинним законодавством, в тому числі Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Сімейним кодексом України, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 серпня 2012 року №920, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 року за №1502/21814, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року за №778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року за №852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за №1219/15910ББ, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність в галузі освіти, рішеннями Львівської обласної ради, розпорядженнями Львівської обласної державної адміністрації, наказами Засновника і Департаменту та власним Статутом.      

       Центр функціонує, як багатопрофільний, в якому можуть навчатися та отримувати психолого-педагогічні, медичні, реабілітаційні, освітні, соціальні, культурні послуги: 

діти, які мають тяжкі порушення мовлення;

діти з розладами спектру аутизму;

діти з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;

діти з розумовою відсталістю;

діти з розумовою відсталістю у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення;

діти з вадами опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, які опинилися у складних життєвих обставинах;

фізичні особи з особливими потребами.

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» Центр забезпечує дітей психолого-педагогічною реабілітацію та здійснює комплексну реабілітацію дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Головною  метою  діяльності  Центру є:

реалізація  прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей зі складними вадами   розвитку, їх інтеграція в суспільство,  шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та  корекцію  порушень;

забезпечення всебічного розвитку особистості учня (вихованця);

виховання громадянина України;

надання допомоги учням (вихованцям) для своєчасного одержання необхідної освіти, підготовки до самостійного життя, вибору професії і праці;

надання фізичним особам з особливими потребами психолого-педагогічних, медичних, реабілітаційних, освітніх, соціальних, культурних послуг;

реалізація прав осіб з особливими потребами на здобуття професійної освіти.

Головними  завданнями та предметом діяльності Центру є:

забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, та дітей зі складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до їх можливостей, здібностей, з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

раннє виявлення, терапія та профілактика порушень розвитку дитини, а також  покращення життєдіяльності сім’ї,   що виховує таку дитину;

забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей на здобуття відповідного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною,  трудовою   реабілітацією;

формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

надання реабілітаційних послуг, згідно з індивідуальною програмою реабілітації  дитини-інваліда;

надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з інвалідністю, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу;

розвиток природних позитивних навичок, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

розвиток і формування особистості;

виховання загальнолюдських цінностей;

створення найсприятливіших умов максимально наближених до домашніх для організації життя і розвитку дітей, оточення кожного вихованця турботою і увагою;

розвиток особистості, індивідуальних здібностей громадянського становлення, забезпечення соціального майбутнього;

оздоровлення, забезпечення соціального захисту,  медичної реабілітації та соціальної адаптації вихованців;

проведення дослідно-експериментальної роботи.

 

       Структура та штат Центру визначаються, згідно з чинним законодавством України, в межах виділеного фінансування.

             З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей, наявності відповідної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення Центр функціонує  для:

·       дітей, які мають тяжкі порушення мовлення;

·       дітей з розладами спектру аутизму;

·       дітей з тяжкими порушеннями мовлення, у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;

·       дітей з розумовою відсталістю;

·       дітей з розумовою відсталістю у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення;

·       дітей з вадами опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

·       дітей-сиріт;

·       дітей, позбавлених батьківського піклування;

·       дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

·       фізичних осіб з особливими потребами.

       За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази  Центр може мати класи (групи) для дітей інших нозологій.

 

       Структурними підрозділами Центру є:

·        «Центр ранньої допомоги» для дітей віком 0 до 3 років;

·        дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового перебування для дітей віком від 2 до 6 (7) років;

·        спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів (далі - спеціальна школа-інтернат), де передбачається денне або цілодобове перебування учнів;

·        реабілітаційне відділення;

·        Психолого-медико-педагогічний консультативний пункт (далі-Пункт);

·        відділення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

          У складі спеціальної школи-інтернату функціонують класи:

·        класи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Обов’язковий термін навчання – 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність  до  12 осіб;

·        класи для  дітей із складними порушеннями розвитку (діти з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку). Обов’язковий термін навчання – 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність  до  6 осіб;

·        класи для розумово відсталих дітей;

·        для дітей з розумовою відсталістю, у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення. Обов’язковий термін навчання - 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність до 6 осіб;

·        класи для дітей, із порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю. Обов’язковий термін навчання – 9(10) років. Нормативна наповнюваність  до  6 осіб;

·        класи для дітей із розладами спектру аутизму. Обов’язковий термін навчання – 10 років (з підготовчим класом – 11 років). Нормативна наповнюваність  до  6 осіб;

·        класи для дітей з затримкою психічного розвитку;

·        класи для дітей з будь-якою інвалідизуючою патологією, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення.

У підготовчий клас приймаються діти з 6-7 років, обстежені обласною Психолого-медико-педагогічною консультацією.

За заявами батьків діти (вихованці), можуть навчатися у Центрі з проживанням.

 

Реабілітаційне відділення здійснює медичну, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію, згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямовується на профілактику та реабілітацію основної  патології  та  супутніх  захворювань  дитячого  організму.

Реабілітація в Центрі має комплексний характер і забезпечуються психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

Реабілітаційні послуги дітям із порушеннями психофізичного розвитку,  які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

Центр може надавати реабілітаційні послуги:

дітям із порушеннями розвитку, які навчаються в інклюзивних класах або навчається за індивідуальною формою у загальноосвітніх навчальних закладах, відповідно до укладеної угоди між Центром та загальноосвітнім навчальним закладом;

фізичним особам з особливими потребами, відповідно до укладеної угоди між Центром та батьками (або особами, що їх замінюють);

надавати консультативні  послуги  батькам  дітей із порушеннями розвитку (за заявою батьків або осіб, що їх замінюють).

 

Психолого-медико-педагогічний консультативний пункт (далі-Пункт) здійснює консультативну, корекційно-розвиткова, профілактичну і просвітницьку діяльність.

Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

 

Структурні підрозділи Центру функціонують на підставі положень про структурні підрозділи, які розробляються Центром з урахуванням вимог Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852, Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 серпня 2012р.                 №920, цим Статутом та затверджуються директором Центру.

 

 

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦЕНТРУ ДІТЬМИ

 

        Комплектування Центру дітьми здійснюється згідно з чинним законодавством України та нормативами наповнюваності.

         Чисельність загального контингенту учнів (вихованців) визначається щороку з урахуванням можливостей матеріальної бази Центру, з обов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

         Класи та групи Центру комплектуються учнями та вихованцями з  порушеннями психофізичного розвитку, що зумовлюють типологічні  особливості навчально-пізнавальної діяльності.

       Скерування  дітей  здійснюється  Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації на підставі висновку Психолого-медико-педагогічної консультації (далі - ПМПК) відповідно до медичних показань і протипоказань та заяв батьків або осіб,  які   їх  замінюють.

       У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, за рекомендацією ПМПК та скеруванням  Департаменту її приймають на навчання з випробувальним терміном на один навчальний рік. Після закінчення випробувального терміну навчання, ПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне  вивчення  дитини  для  уточнення  рішення  щодо організації її навчання та  корекційно-розвиткової  роботи.

       Прийом дітей до спецшколи-інтернату, формування дошкільного  відділення та класів у спеціальній школі-інтернаті, переведення в інший клас здійснюється до початку навчального року. Прийом учнів до спецшколи-інтернату та дошкільного відділення, в разі потреби, проводиться протягом навчального року на підставі висновку ПМПК та скерування  Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

        Зарахування учнів до спецшколи-інтернату проводиться наказом директора на підставі таких документів:

·        заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

·        скерування Департаменту;

·        копії свідоцтва про народження дитини;

·        висновку Психолого-медико-педагогічної  консультації;

·        особової справи (витягу з особової справи) та документа  про наявний  рівень освіти (крім дітей,  які зараховуються до підготовчого, першого класів);

·        Індивідуальної  програми  реабілітації  дитини з інвалідністю;

довідок про стан  здоров’я дитини: «Медичної  карти  дитини» (ф. №026/0, витяг з «Історії  розвитку  дитини» (ф. №112/0) з даними про результати аналізів), копії «Карти  профілактичних  щеплень» (ф. №063/0),  довідки  закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями  і може відвідувати навчальний заклад.

       Діти з недорозвиненням мовлення повинні мати  висновок  сурдолога.

      Зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється на підставі документів, передбачених чинним законодавством України.

      Документи, необхідні для зарахування дитини до Центру, подаються особисто  батьками або особами, що їх  замінюють.

     Протягом року проводяться засідання ПМПК Центру (не рідше, ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей, з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи, відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням Індивідуальної  програми  реабілітації.

     Відповідно до  висновку ПМПК,  у разі поліпшення стану здоров’я, досягнення успіхів у навчанні, учні спецшколи-інтернату  переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини  вирішують батьки або особи, що їх замінюють.

     За наявності вільних місць у класах до спецшколи-інтернату  можуть бути зараховані учні  інших спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

     Загальними протипоказаннями  для  зарахування дитини до спецшколи-інтернату є:

·        епілепсія з частими епілептичними нападами;

·        стійкий денний і нічний енурез і енкопрез, внаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

·        судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі  порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

·        тяжка глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

·        психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

·        психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

·        інфекційні захворювання, до закінчення терміну ізоляції;

·        бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

·        всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

·        туберкульоз.

        Відрахування  дітей  із  спецшколи-інтернату здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Утримання дітей  у Центрі  здійснюється за рахунок держави.

  Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів Центру здійснюється відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками згідно з чинним законодавством.

 Вихованці  Центру забезпечуються засобами індивідуальної корекції.

 Медичне обслуговування вихованців  Центру здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису Центру. У разі тимчасової вакансії посад медичних працівників окремих спеціальностей, медичне обслуговування здійснюють медичні працівники закладів охорони здоров'я  м.Червонограда.

Двічі на рік у Центру проводяться поглиблені медичні огляди учнів, вихованців на основі яких здійснюється подальше лікування  дітей.

Адміністрація Центру несе відповідальність за організацію харчування вихованців Центру,  додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.

         Організація навчально-виховного процесу в Центрі визначається відповідно до законів України, чинних нормативно-правових актів з урахуванням профілю Центру, а також власним Статутом.

        Навчально-виховний процес в Центрі здійснюється  українською мовою.

        Центр планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів  роботи. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи Центру, визначаються перспективи його розвитку.

         Навчально-виховний процес регулює робочий навчальний план, що складається на основі типових базових навчальних  планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план  затверджується  Департаментом освіти і науки Львівської ОДА..

        

           Центр працює з постійним та змінним континентом вихованців:

постійний контингент - це учні спеціальної школи (школи-інтернату), вихованці дошкільних груп;

змінний контингент - це вихованці Центру ранньої допомоги, дошкільного та шкільного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в  умовах сім’ї.

    

            Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри та режим роботи) встановлюються Центром у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням  Департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

 

            Зміст дошкільної освіти визначається базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється  за  адаптованими програмами для дошкільних навчальних закладів, у тому числі спеціальних.

Освітньо-реабілітаційний процес дітей дошкільного віку здійснюється  на основі методик ранньої соціальної реабілітації, форм і методів навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють у підготовці до навчання у школі.

                Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами  для дітей з психофізичними порушеннями розвитку, що мають відповідний гриф             МОН України.

 

У випадках, коли діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатись за адаптованими або індивідуальними програмами та планом.

Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі начальних програм, що мають гриф МОН України та робочого навчального плану Центру, погоджуються з батьками або особами, що їх замінюють, розглядаються педагогічною радою і затверджуються директором Центру.

 

                Трудове навчання у Центрі передбачає систему заходів, спрямованих на оволодіння учнями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої професійної підготовки.

                Навчальний процес у Центрі здійснюється з урахуванням вимог лікувально-корекційної  роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні і психолого-педагогічні рекомендації.

                Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

                Навчальні заняття у Центрі розпочинаються та закінчуються в терміни, які визначені нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

               Тривалість канікул у Центрі  упродовж  навчального року не може бути меншою  тридцяти  календарних днів. Терміни канікул встановлюються  Центром та погоджуються  з Департаментом освіти і науки Львівської ОДА..

 

            Тривалість уроків:

у підготовчих, перших класах початкової школи становить 35 хвилин, 

у других-четвертих класах - 40 хвилин,

у  п'ятих - десятих класах - 45 хвилин.

При цьому у підготовчих,  перших - четвертих класах після  15 хвилин  уроку,

у  п'ятих - десятих класах після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви (фізкультхвилинки).

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням необхідної організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після другого або третього уроку - не менше 30 хвилин.

 

                Річні підсумкові оцінки виставляються обов’язково. У документах про освіту виставляються оцінки відповідно до дванадцятибальної системи оцінювання знань учнів, згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

              Випускники Центру, які закінчили спеціальну загальноосвітню школу           ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка.

 

             Центр у своїй педагогічній діяльності керується такими принципами:

·        гуманізму, спрямованості всього педагогічного процесу на шанобливе 

·        ставлення до особистості дитини;

·        саморозвитку, орієнтованого на сучасні досягнення психолого-педагогічних та суміжних наук;

·        рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

             Центр несе відповідальність за життя, фізичне та психічне здоров’я, повноцінний розвиток кожної дитини, ефективність обраної системи виховання, навчання, лікування та реабілітації.

            Навчально-виховна та корекційно-розвиткова робота є складовою режиму Центру, дотримання якої є обов’язковим для всіх працівників.

            Режим роботи Центру складається з урахуванням психофізичних особливостей вихованців, санітарно-гігієнічних вимог і є цілодобовим.

 

 Реабілітаційний процес забезпечує медичну, фізичну, психолого-педагогічну, трудову, соціально-побутову реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, яка навчається або відвідує Центр.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної  патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі має комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-профілактичними), фізичними заходами.

Система реабілітації в Центрі  здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації,  виробів медичного призначення.

Навчально-реабілітаційний процес у групах реабілітаційного спрямування  здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення,  логоритміки,  лікувальна фізкультура,  ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

Комплексна реабілітація в Центрі проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими МОЗ відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Медична реабілітація у Центрі передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну  медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного медичного обладнання.

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру.

Лікувально-профілактична робота передбачає профілактику соматичних захворювань, створення умов для психічного розвитку, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

Медична реабілітація передбачає також терапію загальних нервово-психічних відхилень із застосуванням медикаментозного лікування та немедикаментозних заходів лікування загальної недостатності нервової системи та психічного стану дітей.

Лікувально-профілактична робота для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей зазначеної категорії.

Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.

Педагогічна та соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними вадами розвитку системою знань, умінь, навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та критеріїв суспільства.

Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у Центрі діє Психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:

·        вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня у динаміці;

·        визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи;

·        перегляд у кінці навчального року контингенту учнів підготовчих, перших класів, з метою визначення відповідності навчання  їх у тому, чи іншому класі певного типу школи;

·        вивчення учнів, скерованих до діагностичного класу чи з іспитовим терміном;

·        вивчення учнів підготовчих, 1-5 класів, з метою визначення найбільш адекватного профілю трудового навчання;

·        надання консультативної допомоги батькам, педагогам, лікарям з питань навчання,  корекції і лікування дітей з особливими освітніми потребами.

 

Учасниками навчально-виховного та реабілітаційного процесу  в Центрі є:

·        учні, вихованці;

·        адміністративний персонал;

·        педагогічні, медичні та інші працівники  Центру;

·        батьки або особи,  які  їх замінюють.

Учні Центру:

·       користуються навчально-матеріальною, культурно-спортивною і побутовою базою  Центру;

·       беруть участь в олімпіадах, виставках, конкурсах, предметних гуртках, спортивних секціях;

·       вносять пропозиції щодо поліпшення умов життя, відпочинку і навчання у  Центрі;

·       можуть бути звільненими від уроків фізичного виховання та трудового навчання за станом здоров’я;

·       захищені від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують честь і гідність вихованців.

           Організація харчування учнів, вихованців здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

Медичне обслуговування вихованців здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису Центру або спеціально закріпленим за Центром медичним персоналом відповідних закладів охорони здоров’я, які організовують проведення лікувально-профільних заходів, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

Медичний  персонал  Центру  відповідає  за:

·        здоров’я та фізичний розвиток дітей;

·        проведення лікувально-профілактичних заходів;

·        дотримання санітарно-гігієнічних норм;

·        режим та якість харчування вихованців;

·        дозування фізичних та розумових навантажень;

·        організацію лікування та лікувальної реабілітації дітей.

Медичні працівники Центру:

·        ознайомлюють педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, із санітарно-гігієнічним режимом Центру, клінічними проявами особливостей розвитку вихованців, здійснюють просвітницьку роботу  серед учнів з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя;

·         є активними учасниками реабілітаційного процесу, здійснюють системні спостереження за учнями, їх розвитком, беруть участь в обговорені результатів динамічних, медичних спостережень, з метою уточнення режиму, змісту, форм  і  методів навчання та  реабілітації вихованців;

·        підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до положень про атестацію медичних працівників.

Заклади охорони здоров’я щороку забезпечують дворазовий  безоплатний медичний огляд вихованців Центру, моніторинг стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів. Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я.

 

 

 

Основними  видами діяльності Центру є:

· навчання, виховання, оздоровлення та лікування, допрофесійна та професійна підготовка  вихованців;

· взаємообмін  педагогічним  досвідом  роботи;

· виконання педагогічних робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав;

· здійснення інших видів міжнародного співробітництва, спрямованих на забезпечення основної діяльності Центру, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.

Педагогічні працівники Центру:

·        співпрацюють з батьками або особами, що їх замінюють, з питань навчання та виховання дітей; несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини, згідно з  чинним законодавством України;

·        забезпечують умови для засвоєння учнями, вихованцями навчальних та корекційних  програм на рівні обов’язкових державних вимог;

·        сприяють розвитку здібностей учнів, вихованців, компенсації їх психофізичних вад та трудової адаптації;

·        настановами та особистим прикладом формують повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти та працелюбності;

·        виховують повагу до батьків, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

·        дотримуються педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, вихованців;

·        захищають учнів, вихованців від будь яких форм фізичного або психічного насильства, запобігають вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

·        постійно підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

·        дотримуються вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

·        проходять медичний огляд;

·        виконують накази директора  Центру, Департаменту освіти і науки Львівської ОДА;

·        беруть участь у роботі Педагогічної ради, психолого-медико-педагогічних комісій, методичних об’єднань, динамічних групп;

·        підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Права та обов’язки навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру та Посадовими інструкціями працівників, які затверджуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Батьки вихованців (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до Центру.

Батьки, або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

· постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти та милосердя;

· сприяти здобуттю дітьми освіти;

· батьки або особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання та розвиток дітей.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Центр може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчально - реабілітаційний центр І-ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою» (далі – Центр) обслуговує дітей Львівської області, м. Червонограда.

               У Центрі навчається та виховується 192 дитини: 132 учні та 60 дітей дошкільного віку.

               Станом на 1 листопада 2017 року у Центрі – 16 класів,  5 дошкільних груп, 17 виховних груп ( з них – 5 дошкільних груп, 10 для дітей шкільного віку, 2 групи цілодобового перебування дітей.

               У групах цілодобового перебування дітей налічується 41 вихованець.