Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методична робота

У КЗ ЛОР "НРЦ  І-ІІ ст.«Світанок» з поглибленою професійною підготовкою"  велика увага приділяється корекційній роботі.

У дітей, які навчаються і виховуються у Центрі спостерігаються порушення дрібної моторики, мовлення, недостатній рівень уваги, уяви, пам’яті, мислення. Саме на подолання або послаблення цих порушень спрямовані корекційні заняття, на яких основна увага приділяється розвитку дрібної моторики.

На корекційних заняттях з розвитку дрібної моторики ми використовуємо різноманітні ігрові завдання з різними предметами та матеріалами:

-       кісточки;

-       крупи;

-       прищіпки;

-       шнурівки;

-       пазли;

-       геометричні фігури;

-       малювання графічних фігур та ін...

 

 

 

Впродовж  2019-2020 н.р.   навчальний заклад  працював над проблемою :

„Сприяння  розвитку особистості  учня , адаптація неповносправної дитини в суспільство , прищеплення учням елементарних  трудових навичок , виховання патріотичної та національної свідомості „

 В закладі працюють як досвідчені педагоги так  і молоді вчителі та вихователі. Практично всі мають закінчену повну  вищу  освіту  Усі вчителі та вихователі   мають добру   професійну та методичну підготовку  , знання  психолого-фізіологічних  особливостей дитини  ,  її індивідуальних здібностей .

Прийом дітей  в групи та класи здійснюється на підставі  висновку ОПМПК

(  обласної психолого-медико-педагогічної консультації )

Календарне та поурочне планування розроблено   вчителями згідно  з   навчальними  програмами. Навчання здійснюється за  програмою  інтенсивної педагогічної корекції   та програмою  для    дітей з вадами розумового розвитку . Дошкільні групи працюють за програмою „ Я у світі „

В Центрі діють  4 методичних  об”єднання ( МО ):

-МО вчителів ;

-МО вчителів –логопедів ;

-МО вихователів ;

-МО класних керівників

-МО вчителів початкових класів

На засіданнях педагоги обговорюють  проблеми , щор виникають під час навчально-виховного процесу , відвідують уроки та заняття , діляться  досвідом роботи , вивчають досвід колег

 

 

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив школи продовжить працювати над втіленням державних національних програм “Освіта”, “Діти України”, над впровадженням Державних стандартів освіти та законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

Головними завданнями навчального закладу є:

1.     Формування творчого колективу вчителів-однодумців

2.     Підвищення рівня якості навчання учнів шляхом удосконалення роботи по впровадженню інноваційних педагогічних технологій

3.     Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу.

4.     Створення системи виховної роботи з метою формування згуртованого учнівського колективу.

5.     Турбота про фізичне і духовне здоров’я кожного учня.

6.     Виховання громадянина, патріота України, формування і закріплення традицій українського народу.

7.     Розвивати матеріально-технічну базу з питань комп’ютерізації навчального закладу й поповнення фонду бібліотеки навчально-наочними посібниками та художньою літературою.

Метою  роботи Центру  є забезпечення виховання морально та фізично здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного самовизначення.

Виходячи з цього вважаємо пріоритетним в 2019-2020 навчальному році почати  працювати   над проблемою  „Гуманізація  навчально-виховного процесу в Центрі  та вдосконалення  педагогічної майстерності педагога , використання інноваційних технологій для підвищення результативності навчальних досягнень школярів „

Реалізація основних положень особистісного орієнтованого підходу до навчання та виховання, вирішення проблеми школи буде здійснюватися через систему роботи:

1.     МО вчителів Центру  по проблемі «Освоєння і впровадження нових технологій на сучасному уроці»;

2.     проблемного семінару вчителів 5-9 класів на тему «Впровадження інноваційних технологій в систему особистісно орієнтованого навчання»;

3.     внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень;

4.     цілеспрямованої спільної роботи педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

5.     вивчення і творчого впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України;

6.     роботи над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості учителя і учня, самореалізації творчої особистості;

7.     нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекцію НВП;

8.     активізацію роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;

9.     врахування вчителями – предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого — педагогічних особливостей дітей;

10.  організацію роботи щодо виконання рекомендацій міських методичних об’єднань, семінарів, атестаційної комісії;

11.  роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

12.  дотримання санітарно – гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

13.  створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної та правової культури.

 

 

 

Корекційна робота

 

У КЗ ЛОР "НРЦ І-ІІ ст. «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою"  велика увага приділяється корекційній роботі.

У дітей, які навчаються і виховуються у Центрі спостерігаються порушення дрібної моторики, мовлення, недостатній рівень уваги, уяви, пам’яті, мислення. Саме на подолання або послаблення цих порушень спрямовані корекційні заняття, на яких основна увага приділяється розвитку дрібної моторики.

На корекційних заняттях з розвитку дрібної моторики ми використовуємо різноманітні ігрові завдання з різними предметами та матеріалами:

-       кісточки;

-       крупи;

-       прищіпки;

-       шнурівки;

-       пазли;

-       геометричні фігури;

-       малювання графічних фігур та ін...

 

 

Вправи на викладання з кісточок малюнків, букв, цифр ми використовуємо у підготовчому – першому класах. Вони сприяють розвитку дрібної моторики і кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу.

 

 

Робота з крупами спрямована на сортування різних круп учнями. Такі вправи сприяють розвитку уваги, пам’яті, дрібної моторики, виховують дружність, бажання допомогти своїм однокласникам.

 

 

Вправи з прищіпками розвивають силу рук, співвідносні рухи рук, формують навички розстібання й застібання прищіпок, а також сприяють розрізненню та запам’ятовуванню кольорів.

 

Ігри-шнурівки сприяють не лише опануванню навичок шнурування, але й розвитку концентрації уваги, логічного мислення, фантазії, пам’яті, розвитку дрібної моторики, сприяють запам’ятовуванню геометричних фігур.

 

 

При роботі з пазлами розвиваються увага, пам’ять, творчість, мислення, дрібна моторика, формуються вміння розрізняти і запам’ятовувати форми і кольори.

 

Викладання різних фігур із геометричного матеріалу сприяє розвиту уваги, конструктивного мислення, дрібної моторики, виховує волю і терпіння.

 

 

Малювання графічних фігур – відмінний спосіб тренування окоміру, дрібних м’язів кисті руки, розвитку довільної уваги, просторової уяви, координації рухів, посидючості.

Крім зазначених вище видів робіт на корекційних заняттях ми працюємо також з мозаїкою, паличками для лічби, ґудзиками, стрічками, намистинами, виготовляємо вироби з паперу в техніці орігамі, штрихуємо, малюємо і розфарбовуємо.

Отже,зазначені завдання позитивно впливають на розвиток дрібної моторики і координацію рук, розв’язують одночасно два важливі завдання:

-       впливають на загальний інтелектуальний розвиток дитини;

-       сприяють опануванню навичок письма.

 

 

Фізичне виховання

 

Фізичне виховання — система соціально-педагогічних заходів, спрямована на зміцнення здоров'я та загартовування організму, гармонійний розвиток функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь.

Мета фізичного виховання полягає в необхідності підготувати всебічно розвинутих, активних та здорових членів суспільства, які органічно поєднує в собі гуманістичні і загальнолюдські позитивні риси особистості, гармонію фізичного та психічного розвитку.

Завдання фізичного виховання можна згрупувати в наступні З групи:

1. Оздоровчі завдання, що полягають у зміцнюванні опорно-рухового апарату, формуванні правильної постави, нормалізації розвитку внутрішніх органів, у покращенні діяльності центральної нервової системи, загартовуванні організму.

2. Освітні завдання, що полягають у формуванні і удосконаленні рухових умінь та навичок, у придбанні знань в області теорії, методики і організації фізичної культури і спорту.

3. Виховні завдання, що полягають в удосконаленні рухових якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності та ін.), у зміцненні вольових якостей (волі до перемоги, сміливості, наполегливості, мужності та ін.), у покращенні психічних здібностей (уваги, пам'яті та ін.), у вихованні позитивних моральних рис, прищепленні правильних естетичних смаків.

До основних засобів фізичного виховання в центрі належать:

·        теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних вправ, відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами);

·        заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному розвитку школярів: загально розвиваючі вправи, вправи на формування правильної постави, акробатичні, танцювальні вправи, вправи на розвиток рівноваги);

·        заняття з легкої атлетики (різні види бігу, стрибки в довжину й висоту, метання на дальність);

·        рухливі ігри (розвиток в учнів кмітливості, спритності, швидкості дій, виховання дисциплінованості);

·        спортивні ігри (баскетбол, волейбол, ручний м'яч, футбол);

·        плавання та ін.

Уроки з фізичного виховання проводяться під контролем лікаря. Всі діти центру відповідно до стану здоров”я  поділені на 4 медичні групи:

·        основна;

·        підготовча;

·        спеціальна;

·        звільнені.

      Учні беруть активну участь у спортивно-масових заходах центру, міста та області:

1.     Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе»

 

2.     Міський спортивний фестиваль для дітей з особливостями розумового та фізичного розвитку «Повір у себе»

 

3.     Змагання присвячені тижню фізичної культури.

4.     Змагання до дня Цивільної Оборони.        За свої старання і успіхи діти регулярно займають призові місця, за що отримують грамоти і подарунки.

 

ЛФК

 

     Лікувальна фізична культура (ЛФК) – це метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних вправ та природних факторів до хворої людини з лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить використання основної біологічної функції організму – руху.

 

     Основна мета ЛФК полягає у відновленні порушених функцій організму, нормальному функціонуванні всіх органів та систем організму, та зміцнення здоров’я заголом.

 

     Основними формами ЛФК є:

·        ранкова гігієнічна гімнастика;

·        заняття лікувальною гімнастикою;

·        самостійні заняття фізичними вправами;

·        лікувальна дозована ходьба;

·        дозовані сходження (теренкур);

·        масові форми оздоровчої фізичної культури;

·        дозоване плавання;

·        веслування;

·        спортивні вправи та ігри;

·         гідрокінезотерапія та ін.

 

Заняття з лікувальної фізичної культури (ЛФК) проводяться індивідуально за рекомендацією лікаря. Кожна дитина має індивідуальну картку реабілітації з програмою, відповідно до особистих потреб, яка затверджується і контролюється лікарем.