Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Проблема та завдання колективу " Світанку " на 2013/2014н.р.

Головна проблема та завдання колективу закладу .

 

Метою  роботи Центру  є забезпечення виховання морально та фізично здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного самовизначення.

Виходячи з цього вважаємо пріоритетним в 2013-2014 навчальному році почати  працювати   над проблемою  „Гуманізація  навчально-виховного процесу в Центрі  та вдосконалення  педагогічної майстерності педагога , використання інноваційних технологій для підвищення результативності навчальних досягнень школярів „

Реалізація основних положень особистісного орієнтованого підходу до навчання та виховання, вирішення проблеми школи буде здійснюватися через систему роботи:

1.    МО вчителів Центру  по проблемі «Освоєння і впровадження нових технологій на сучасному уроці»;

2.    проблемного семінару вчителів 5-9 класів на тему «Впровадження інноваційних технологій в систему особистісно орієнтованого навчання»;

3.    внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень;

4.    цілеспрямованої спільної роботи педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

5.    вивчення і творчого впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України;

6.    роботи над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості учителя і учня, самореалізації творчої особистості;

7.    нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекцію НВП;

8.    активізацію роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї;

9.    врахування вчителями – предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого — педагогічних особливостей дітей;

10.організацію роботи щодо виконання рекомендацій міських методичних об’єднань, семінарів, атестаційної комісії;

11.роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

12.дотримання санітарно – гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

13.створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної та правової культури.

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобається