Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Можливості застосування ейдетики у навчально-виховному процесі школярів із розумовою відсталістю

 

Можливості застосування  ейдетики у навчально-виховному процесі  школярів із розумовою відсталістю

           Удосконалення процесу навчання і виховання дітей з вадами інтелекту було і є одним із актуальних завдань олігофренопедагогіки. Водночас його розв’язання поєднується із пошуками оптимальних засобів і прийомів корекційної роботи в  спеціальній школі, оскільки навчання, виховання, розвиток і корекція постають у ній як єдиний процес.

         Єдиний педагогічний процес у спеціальній школі вимагає включення в навчання і виховання специфічних корекційних прийомів, різних засобів.

Вагомого значення при реалізації корекційних завдань, набувають відповідно підібрані та корекційно спрямовані методи навчання учнів.Для навчання розумово відсталих дітей використовуються ті ж методи, що й для навчання дітей з нормальним інтелектом, проте особливості психофізичного розвитку учнів допоміжної школи обумовлюють інші способи застосування цих методів. Досліджуючи цю проблему, І.М.Єременко, В.О.Липа, Б.Ф.Пузанов, В.М.Синьов т.ін. охарактеризували особливості реалізації методів навчання в допоміжній школі та визначили основні вимоги до них.

На думку С.П.Миронової , найбільш поширеною в олігофренопедагогіці є класифікація  методів за джерелом знань та способом подачі інформації (описана в загальній педагогіці Є.Голантом, С.Петровським). Поєднання слова, практичної дії та образу відображає специфіку навчального процесу в допоміжній школі й становить основу навчання розумово відсталих учнів. Методи масової і допоміжної школи відмінні корекційно-розвивальною спрямованістю з „пристосування по дефекту” дитини, тобто процес корекції здійснюється одночасно з навчанням дітей. Спочатку для того, щоб навчання було можливим і ефективним, необхідно створити такі умови, за яких наявність дефекту не перешкоджає засвоєнню знань, практичній роботі учня на уроці.

Проте „пристосування до дефекту” перешкоджає успішній адаптації розумово відсталих дітей до умов життя. Тому іншим етапом корекційної роботи є розвиток особистості дитини, а саме: поступовий розвиток пізнавальних процесів, оптимізація темпу роботи та динаміки втомлюваності, посилення здатності до саморегуляції, розвиток самостійності тощо. Кожний метод, включений в процес навчання, викликає інтерес до нього. Це використання різних видів ігор, створення ігрових моментів, моделювання реальних ситуацій тощо.

    Методика ейдетики є комплексом систематизованих ігор-вправ, які розвивають та відновлюють здатність сприйняття через образність. Ейдетичні методи передбачають, що у молодших школярів із розумовою відсталістю розвиваються всі види пам’яті; удосконалюється увага; розвивається уява, мислення, інтелект, ерудиція, мовлення; актуалізуються пізнавальні процеси; формуються навички саморегуляції, розслаблення, концентрації. Кожний метод, який входить до складу методики, складається із імажинативної гри.

Імажинативна гра (від англ.. „imaginasion” - уява) сприяє активізації психічних процесів, формує мовленнєво-комунікативні вміння та навички, має реальний навчально-розвивальний результат – інтелектуальний розвиток.

Теоретичними та методичними джерелами пошуку і впровадження таких ігор-вправ стали ідеї, наукова та творча спадщина видатних психологів і педагогів Ж.Піаже, Л.С.Виготського, О.Р.Лурії та ін.

 Як вважає вчений І.Ю.Матюгін розвиток образної пам’яті молодших школярів відбувається шляхом збільшення тривалості і зменшення обсягу запам’ятовування, навчання дітей використовувати спеціальні мнемонічні прийоми, ігри, вправи, ейдетичні завдання тощо.

           Провідним методом в ейдетиці, на його думку, є метод Цицерона.

 

Метод Цицерона

 

          Теорія місцевості, якою займалися ще в давні часи доводить, що досить легко зберігаються в нашій пам’яті уявлення, які пов’язані в нашій свідомості з спеціальним місцем, як зазначав Семен Файнштейн.

         Як свідчать літературні джерела Піфагор, Плутарх, Цицерон володіли одним із методів ейдетики, який отримав назву "Метод Цицерона".

         Цицерон використовував для запам’ятовування особистий будинок. Готуючись до публічних виступів він розміщав свої тези в житлових кімнатах. Вочевидь, дякуючи цьому і з’явилась приказка "Вдома і стіни допомагають".

          Визнаючи цей метод, І.Ю.Матюгін  пристосував його до вимог часу. Він рекомендує спеціально залишати сліди інформації на стінах класу, аудиторії, особистого будинку, добре знайомій місцевості. "Сліди" повинні об’єднувати уявну дію з елементами фантазії. Вдосконало оволодіти особистою пам’яттю він пропонує такі принципи:

1. Нічого не намагатись запам’ятати, лише уявляти інформацію і "розфарбувати" її, придумуючи незвичайні функції, події, призначення, колір…

2. Не проговорювати інформацію навіть подумки.

3. Довіряти собі, не сумніватися в особистих можливостях.

          На наш погляд, заслуговують на увагу багато інших методів. Зупинимося на деяких із них, які можуть бути корисними під час проведення корекційно-розвивальних занять у молодших школярів із розумовою відсталістю.

 

Метод невербальних асоціацій

 

          Метод передбачає використання магнітофонної аудіокасети або

СД-диску із записами різних побутових, природних та індустріальних шумів. Крім того потрібен набір листівок, календариків або інших зображень, розміщених у випадковому порядку.

       Кожне заняття пропонується починати грою з шумами, під час якої діти, "оживляючи" листівки, "вставляють" в них образ джерела шуму, відтворюваного з магнітофонної плівки або СД – диска. В результаті чого в їх уяві з’являється яскравий комплекс "звук + зображення". Потім, гортаючи листівки, "списують" назву шумів. Після цього по шумам, які знову звучать, згадують зображення, з якими конкретні шуми були пов’язані по волі їх фантазії.

         Вчитель задає визначений темп  гри, який максимально обмежує час на спілкування учнів один з одним, і кожного з самим собою, що дає змогу сприймати інформацію невербально (без проговорювання), акцентуючись на уявленнях.

 

Метод парадоксальних перевтілень

 

          Всі наші ігри засновані на яскравій фантазії і грі уяви. Діти з вадами розумової діяльності не відрізняються від нормальних дітей в цьому плані. Вони, як й інші діти, співвідносять себе з героями і подіями сюжету захоплюючого кінофільму або книги. Гуляючи на прогулянці будують уявних звірів, птахів із хмаринки на небі, оживляють свої черевики, шарф, надають різним предметам незвичні якості. Подібну гру можна використовувати на уроці в формі "сміхогімнастики". Вчитель називає іменник, а учні доповнюють їх незвичними якостями. Наприклад: парасолька – цукрова, футболіст – купається в ополонці, дзвінок – із жувальної гумки, горобець – на ковзанах.

    Обов’язково звернути увагу на найбільш цікаві варіанти, придумані дітьми.

 

Метод "Шпаргалка" або піктограм

 

        Шпаргалка – короткий конспект. Тому, хто її пише, доводиться продумувати раціональне розміщення інформації, виділяти "больові точки", і в результаті, добре знати все, що туди закладене. "Школа ейдетики" рекомендує відмовитися від традиційної шпаргалки і перейти до "квіпу". Звичайно, класичне "квіпу" освоїти наодинці складно, а от піктограму – легко. Для цього не потрібні жодні спеціальні знання, а тільки уява та фантазія – те, що мають як нормальні діти, так і діти які навчаються у спец. школі.

          Намалюймо прості геометричні фігури (коло, трикутник, квадрат, овал) і спробуймо зв’язати їх з якоюсь інформацією. Нехай це буде вірш.

                   Коло – садок вишневий коло хати (уявляємо як циркулем окрес-

                    люємо садок та притуляємо його до хати).

              

                  Трикутник – Хрущі над вишнями гудуть (уявляємо трикутних                       

                   хрущів над вишнями).

 

                    Квадрат – Плугатарі з плугами йдуть (уявляємо плугатарів, що

                    вистроїлися квадратом і йдуть з поля).

 

                    Овал – Співають ідучи дівчата (уявляємо дівчат з відкритими ро-

                    тами, що нагадують овал).

  

         От так, або майже так, або зовсім не так, або по-своєму вчитель може об’єднувати будь-яку інформацію зі всілякими значками і закарлючками виготовляючи додатковий матеріал для користування.

 

Метод послідовних асоціацій

 

           Користуючись методом діти можуть вивчити будь-яку кількість слів. Якщо, звичайно, зроблять цю гру обов’язковою, щоденною забавою. Для цього потрібно дотримуватися чотирьох обов’язкових умов:

1)       не намагатися запам’ятати, а тільки фантазувати;

2)       ніяких негативних сюжетів і образів – тільки веселі, цікаві і незвичні;

3)       не проговорювати навіть із собою те, що уявили;

4)       пов’язувати слова в ланцюжок подій (перше з другим, друге – з третім і т.п.).

 Для прикладу дається 8 слів, які потрібно запам’ятати.

1.       Слон

2.       Велосипед

3.       Крила

4.       Качка

5.       Валіза

6.       Джинси

7.       Виноград

8.       Вовк

Прочитайте перше слово, уявіть собі слона, він їде на велосипеді, раптом у велосипеда виросло крило і він піднявся у повітря, по дорозі зустріли качку у якої була валіза, раптом валіза відкрилася і з неї випали джинси, які впали на виноград, який їв вовк.

         Вочевидь, кожний із зазначених методів ейдетики, пов’язаний із закономірностями навчальної діяльності, так і специфічними – спрямованими на реалізацію специфічних цілей допоміжної школи. У виборі методів враховуються не тільки загальні психічні закономірності учнів класу, а й індивідуальні можливості кожного учня.  Вибір ейдетичних методів обумовлюється не тільки метою окремого уроку, а має бути підпорядкованим цілісній структурі навчального процесу з урахуванням усіх його компонентів, між предметних зв’язків, логіки, кінцевої мети допоміжної школи.

           На думку вчених, слід звертати увагу на клінічні діагнози дітей, структуру їхнього дефекту; особливості пізнавальних процесів; темп діяльності, динаміки втомлюваності; коло уявлень про навколишнє середовище; рівень знань; зону актуального та найближчого розвитку, самооцінку, особливості емоційної сфери, характерологічні особливості.

 

 

 

 

Подобається